Qırmızı kamança
Nəzrin Xələfova
PORTRET
Kətan, yağlı boya

2023 / 150 x 96


Nəzrin Xələfova