Cəlaləddin Rumi
Fərman Qulamov
PORTRET
Kətan, yağlı boya

130 x 66


Fərman Qulamov

Fərman Qulamov (1945-2016) Ə. Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini (1967) və Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasını (1976) bitirmişdir. 1973-cü ildən Ümumittifaq və xarici ölkələrdə (Fransa, Almaniya, Polşa, Finlandiya, Türkiyə, İran, Əlcəzair və s.) keçirilən sərgilərdə iştirak etmişdir. 1986-cı ildə Xəzəryanı respublikaların Biennalesinin  III mükafatına, 1994-cü ildə isə “Humay” mükafatına layiq görülmüşdür. Əsərləri Moskvanın Tretyakov Qalereyasında, Şərq Xalqları İncəsənət Muzeyində  və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.