Fərman Qulamov

Fərman Qulamov (1945-2016) Ə. Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbini (1967) və Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasını (1976) bitirmişdir. 1973-cü ildən Ümumittifaq və xarici ölkələrdə (Fransa, Almaniya, Polşa, Finlandiya, Türkiyə, İran, Əlcəzair və s.) keçirilən sərgilərdə iştirak etmişdir. 1986-cı ildə Xəzəryanı respublikaların Biennalesinin  III mükafatına, 1994-cü ildə isə “Humay” mükafatına layiq görülmüşdür. Əsərləri Moskvanın Tretyakov Qalereyasında, Şərq Xalqları İncəsənət Muzeyində  və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.



Rəssamın əsərləri
MƏNZƏRƏ (TƏBİƏT)
Səhər
MƏNZƏRƏ (TƏBİƏT)
Ziyarət
MƏNZƏRƏ (TƏBİƏT)
İpək yolu
NATÜRMORT
Natürmort
PORTRET
Cəlaləddin Rumi
MƏNZƏRƏ (TƏBİƏT)
AXŞAM
PORTRET
DİALOQ