Nəzrin Xələfova


Rəssamın əsərləri
MƏNZƏRƏ (TƏBİƏT)
Qızıl saat
PORTRET
Yaponiyada bahar
PORTRET
Mery Poppins
PORTRET
Qırmızı kamança
PORTRET
Pəncərənin qarşısında
NATÜRMORT
Güllər